วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557

วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557

"ความพยายาม"...ที่ปราศจาก...ความรู้
ไม่มีทาง...นำไปสู่ "ความสำเร็จ
เกิดเป็นคน...จงสู้ให้ถึง "ที่สุด"
และ...อย่าหยุดที่ คำว่า "ยอมแพ้"
เพราะ...คนเรามัน "ไม่แน่"
ถ้า...ยอมแพ้ จะประสบ "ความสำเร็จ" ได้อย่างไร ^^